Ochrona obiektów przemysłowych i urzędów w województwie świętokrzyskim

Proponowana przez nas ochrona obiektów przemysłowych i urzędów w województwie świętokrzyskim wymaga rozpoznania specyfiki tych miejsc oraz bogatego doświadczenia wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników – tylko na podstawie znajomości tego typu obiektów i biegłości w rozwiązywaniu potencjalnych problemów w nich możliwych, prawdopodobne jest zapewnienie pełnej ochrony obiektów i osób w nich obecnych.

Przed rozpoczęciem ochrony hal przemysłowych i urzędów obowiązkowe jest zapoznanie się przez naszych pracowników z dokładną topografią budynków oraz wymaganiami postawionymi przez Klientów – tylko tak jesteśmy gotowi oferować kompleksowe usługi ochrony zapewniające pełne bezpieczeństwo i komfort.

 

Pilnowanie porządku w urzędach i halach

Pracownik ochrony w urzędzie powinien być widoczny, a jednocześnie nie krępować swoim wyglądem czy zachowaniem zatrudnionych i interesantów – zdajemy sobie sprawę z tego, że osoba pracująca na tym stanowisku powinna cechować się stanowczością i skutecznością, przy jednoczesnej pogodności i wysokiej kulturze osobistej. Właśnie dlatego przy rozbudowywaniu naszego zespołu zwracamy uwagę nie tylko na kompetencję, ale także charakter – który jest bardzo istotny przy pracy w tej branży. Naszym Klientom proponujemy także ochronę osób na spotkaniach biznesowych, czy wyjazdach.

Pilnowanie porządku w urzędach i halach polega przede wszystkim na skrupulatnej obserwacji, analizowaniu niestandardowych zachowań oraz szybkiej reakcji i interwencji, kiedy dojdzie do wtargnięcia osób agresywnych lub nietrzeźwych. Do zadań pracownika ochrony należy także alarmowanie o niewłaściwych zdarzeniach odpowiednie służby i jednostki oraz udzielanie im informacji o potencjalnym zagrożeniu, topografii budynku czy dokładnym miejscu i czasie.

Zadania służb ochrony obiektów przemysłowych

Obiekty przemysłowe wyróżniają się zazwyczaj rozległością obszarów objętych ochroną – zarówno kompleksów budynków, jak i otaczających je terenów. Ich specyfiką jest duże natężenie ruchu osobowego i towarowego, który stwarza dogodne okoliczności do wtargnięcia na teren zakładu osób nieuprawnionych i niebezpiecznych. Ważnym tematem jest też kontrola pracowników zakładu, szczególnie wtedy, gdy produkcja odbywa się w oparciu o cenne surowce lub materiały.

Ochrona urzędów

 

Najbardziej typowe zadania służb ochrony obiektów przemysłowych to:

 

  • kontrola ruchu osobowego – ewidencja wejść i wyjść oraz kontrola dokumentów (przepustek), którą można poszerzyć o sprawdzanie zawartości bagażu podręcznego i ubrań osób z zewnątrz oraz pracowników (o ile takich form kontroli będzie oczekiwał nasz Klient);
  • kontrola ruchu towarowego – ewidencja wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, sprawdzanie zawartości przestrzeni ładunkowych, stanu plomb i zgodności dokumentów przewozowych ze stanem faktycznym (ilością i rodzajem przewożonych towarów);
  • obchody – nieodzowną formą ochrony rozległych trenów zakładów przemysłowych są obchody po odpowiednio opracowanych trasach (tak, aby każdorazowo sprawdzić miejsca najbardziej zagrożone);
  • monitoring – ciągłe monitorowanie systemów alarmowych oraz telewizja dozorowana to jedne z najskuteczniejszych sposobów szybkiego wykrywania zagrożeń: wtargnięć, pożarów, zniszczeń mienia czy aktów agresji.

 

GRUPA OCHRONY PARTNER traktuje każde zlecenie indywidualnie. Podjęcie działań zabezpieczających zawsze poprzedzamy opracowaniem – w porozumieniu z Klientem – szczegółowego planu ochrony, który dokładnie określa jej formy i zakres.