Ochrona imprez masowych w Świętokrzyskiem

Zebranie się większej ilości osób na jednym – często zamkniętym – terenie wiąże się ze zwiększonym niebezpieczeństwem, właśnie dlatego nasza firma postanowiła oferować usługę ochrony imprez masowych w Świętokrzyskiem, dzięki której nasi Klienci mogą zorganizować bezpieczny event bez obaw o nieprzyjemne konsekwencje, czy w sytuacjach skrajnych – zagrożenie zdrowia i życia uczestników.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, wiemy że każde spotkanie większej grupy osób, która zebrała się w celu wysłuchania koncertu, obejrzenia filmu, zamanifestowania poglądów czy wspólnej zabawy – powinno być objęte profesjonalną ochroną wydarzenia. Niezależnie od tego, czy event ma miejsce w plenerze, czy we wnętrzu budynku – obecność przeszkolonych pracowników ochrony znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa zarówno uczestników wydarzenia, jak i mienia.

Jeśli organizacją imprezy, eventu, czy festiwalu zajmują się Państwo bezpośrednio z siedziby firmy, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ochrony obiektów biurowych skupioną nie tylko na bezpieczeństwu pracowników i budynków, ale także dokumentacji i danych wrażliwych.

O ile w przypadku wielu mniejszych zgromadzeń obecność ochrony zależy od zrozumienia wymogów bezpieczeństwa i decyzji organizatora, to mając do czynienia z imprezą masową, organizator musi zastosować wytyczne zawarte w ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Obowiązki naszej firmy względem ochrony imprez masowych

ochrona imprez masowych

Wszystkie działania podejmowane przez GRUPĘ OCHRONY PARTNER zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących udział w imprezie masowej, zachowania porządku i zabezpieczenia mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem. Podejmujemy się wykonania następujących zadań w czasie trwania imprezy:

 

  • kontrola osób wchodzących – legitymowanie, przeglądanie zawartości bagaży i odzieży (aby zapobiec wniesieniu przedmiotów niebezpiecznych oraz niedozwolonych substancji);
  • zatrzymywanie i przekazywanie policji osób niebezpiecznych zachowujący się agresywnie lub dopuszczających się czynów zabronionych;
  • odmowa wstępu – dotyczy to osób posiadających tzw. zakaz stadionowy (czasowy zakaz wstępu na imprezę masową, stosowany często wobec pseudokibiców), zachowujących się agresywnie, będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także posiadających broń lub przedmioty niebezpieczne.

Oprócz profesjonalnej ochrony imprezy masowej GRUPA OCHRONY PARTNER oferuje także – o ile organizator zgłosi taką potrzebę – opracowanie planu ochrony fizycznej oraz planu ochrony przeciwpożarowej. Pomagamy w szybkim wynajmie przenośnych toalet, czy barierek ochronnych.

Jesteśmy gotowi zapewnić – konieczne na imprezach masowych – zaplecze medyczne, a po zakończeniu imprezy przeprowadzić sprzątanie terenu.