Ochrona fizyczna osób i mienia

Wielu osobom wydaje się, że ochrona fizyczna osób i mienia to przeszłość, ale nic bardziej mylnego. Pomimo gwałtownego rozwoju automatycznych i elektronicznych środków bezpieczeństwa, ciągle najużyteczniejszą, najbardziej uniwersalną i najskuteczniejszą formą ochrony osób i mienia jest obecność gotowych do interwencji pracowników ochrony.

Odpowiednio przeszkoleni ochroniarze stali się normalnym widokiem w sklepach, aptekach, biurowcach, obiektach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, urzędach, sądach, instytucjach kultury (w muzeach, galeriach, teatrach, kinach), a także na imprezach masowych i w wielu innych miejscach i okolicznościach, w których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia.

Tarcza

Stacjonarna ochrona obiektów i mienia

GRUPA OCHRONY PARTNER podejmuje się bardzo różnorodnych zleceń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa konkretnym osobom i określonym grupom ludzi (np. pracownikom biura czy urzędu), ochrony obiektów i wyznaczonych obszarów.

 

Klientom oferujemy ochronę obiektów i mienia w formie stacjonarnej. Dostępne modele to model strażniczy, portierski, recepcyjny i inne. O firmie i zakresie ochrony decyduje administrator obiektu. Realizujemy audyty bezpieczeństwa, dzięki którym identyfikujemy zagrożenia i je neutralizujemy.

 

Świadczymy usługi ochrony bezpośredniej (nasi pracownicy obecni w chronionym obiekcie, patrolują wyznaczone obszary, kontrolują wejścia i wyjścia) oraz pośredniej (stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych).

 

Mamy doświadczenie w ochranianiu zdrowia i życia ludzi oraz zabezpieczania mienia przed kradzieżą i dewastacją. Nasi pracownicy dysponują odpowiednim wyposażeniem, są doskonale wyszkoleni i gotowi reagować skutecznie w każdej sytuacji zagrożenia.

Dzwoneczek

Doraźna ochrona osób i mienia

Oferujemy ochronę w formie doraźnej, która jest świadczona w oznaczonych godzinach czy dniach tygodnia albo jako następstwo określonych zdarzeń, np. wezwania pomocy przez pracownika, próby włamania, uruchomienia alarmu.

Grupa Interwencyjna pojawia się w zagrożonym miejscu nie później niż 10 minut od uruchomienia alarmu. Zatrudniamy wykwalifikowanych ochroniarzy, przeszkolonych pod kątem stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz współpracujących ze służbami, np. z policją.

Zatrudnione przez nas osoby cechuje doskonała sprawność fizyczna, znajomość technik samoobrony, a przede wszystkim – wysoka skuteczność. Ochroniarzy zaopatrzono w nowoczesny sprzęt, umożliwiający szybkie zażegnanie kryzysu.

 

Skuteczne systemy zabezpieczeń

Zajmujemy się projektowaniem i instalacją elektronicznych systemów zabezpieczeń. Zaliczamy do nich nie tylko monitoring czy systemy telewizji przemysłowej, ale również projektowanie i montaż systemów kontroli dostępu. Klientom zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń oraz ich bieżącą obsługę.


Obowiązki w zakresie ochrony fizycznej 

Ochrona fizyczna polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie ochronionego obiektu.ochrona mienia

Do naszych obowiązków w tym zakresie należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na  chronionym terenie. Pracownicy posiadają umundurowanie służbowe dostosowane do specyfiki chronionego obiektu. Pracownik ochrony posiadający licencję ma prawo między innymi do:

  • Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
  • Ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub chronionego mienia
  • Stosowania środków przymusu bezpośredniego (siły fizycznej, pałek obronnych, kajdanek, broni gazowej, ręcznych miotaczy gazów)

 

Usługi ochrony osób i mienia świadczymy w Kielcach oraz na terenie województwa świętokrzyskiego.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu.