Ochrona obiektów

Ochrona obiektów dotyczy ochrony obiektów przemysłowych, biurowych, urzędów i innych. Naszym Klientom oferujemy ochronę w modelu strażniczym, portierskim, wartowniczym i recepcyjnym. Zatrudniamy wykwalifikowanych ochroniarzy z doskonałą kondycją fizyczną i nienaganną kulturą. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

 

Zakres ochrony obiektów

Usługi ochrony obiektów realizujemy w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów. Zajmujemy się zarówno stacjonarną ochroną obiektów, jak i interwencjami kryzysowymi. Działamy w godzinach pracy obiektów oraz poza nimi. Szczegóły oferty dostępne poniżej.

 

Elektroniczne systemy zabezpieczeń:

  • projektowanie i montaż systemów alarmowych,
  • projektowanie i montaż systemów kontroli dostępu,
  • projektowanie i montaż telewizji przemysłowej,
  • monitoring systemów kontroli.

 

Ochrona fizyczna obiektów:

  • ochrona fizyczna na miejscu (w godzinach pracy obiektu lub całodobowo),
  • weryfikacja tożsamości osób wchodzących na teren obiektu,
  • interwencje w sytuacjach niebezpiecznych,
  • interwencje doraźne w następstwie alarmu,
  • inspekcje i obchody obiektów.

 

Inwestujemy w jakość

Zatrudniamy osoby niekarane, z nienaganną prezencją i doskonałą kulturą pracy. Stale inwestujemy w szkolenia, aby podnosić jakość świadczonych usług. Oferta naszej firmy obejmuje ochronę obiektów biurowych, sieci handlowych i znacznie więcej. Nasz sukces tkwi w szybkości i skuteczności podejmowanych działań. Klientom zapewniamy współpracę opartą na rzetelności i bieżącym raportowaniu czynności.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

Zapraszamy.