Boks 1 strona główna - GRUPA OCHRONY PARTNER

Agencja Ochrony w Kielcach

Agencja Ochrony w Kielcach istnieje od 2012r. oferując szeroki zakres usług związanych z ochroną fizyczną osób, mienia i obiektów. Działamy na podstawie licencji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych – gwarantującej naszym Klientom wysoką jakość usług, rzetelne przygotowanie do wypełniania obowiązków oraz posiadanie należytych uprawnień do wykonywania zawodu. Obszarem naszego działania jest całe województwo świętokrzyskie.

Pracownicy Agencji Ochrony

Pracownicy Agencji Ochrony są zatrudniani na podstawie ścisłych wytycznych – jasno określających zarówno przygotowanie fizyczne, jak i zdobyte uprawnienia. Jako jedni z niewielu przykładamy uwagę także do wysokiej kultury osobistej zatrudnianych osób, aby nasz zespół prezentowali w sposób godny i zaufany. Oferując usługi ochrony dbamy o to, aby Klienci czuli się bezpiecznie i swobodnie w każdych warunkach. Swoje obowiązki wykonujemy profesjonalnie i z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, ponieważ ważne jest dla nas dobro naszych Klientów.

 

Sprzęt Agencji Ochrony

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem łączności w naszej Agencji Ochrony oraz skutecznymi środkami przymusu bezpośredniego. Posiadamy sposobność do natychmiastowej interwencji w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu i poinformowaniu odpowiednich jednostek o zaistniałej sytuacji – współpracujemy ze służbami ratowniczymi, które na podstawie naszych zgłoszeń podejmują kolejne kroki do wyjaśnienia niepokojących wydarzeń, do których zaszło w trakcie ochrony osób, obiektów lub mienia.

Ochroniarze Agencji Ochrony świadczą usługi w firmowych uniformach, garniturach lub wybranej przez Państwa odzieży. W zależności od tego, jak bardzo mają być widoczni – zakładają konkretne stroje do okazji i wydarzenia.

Jakość naszych usług doceniło dziesiątki Partnerów – firm, instytucji publicznych, urzędów i Klientów indywidualnych. W 2016 r. otrzymaliśmy certyfikat Firma Godna Zaufania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu telefonicznego lub osobistego bezpośrednio w naszym biurze, znajdującym się przy ul. Jagiellońskiej 74 lok 230 w Kielcach.

Grupa Ochrony PARTNER

Ochrona fizyczna 

Ochrona fizyczna osób i mienia polega na obecności pracowników ochrony w określonym obiekcie lub na zabezpieczanym obszarze. Odpowiednio przeszkoleni, umundurowani i wyposażeni ochroniarze mają za zadanie zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom przeciwko życiu i zdrowiu ludzi oraz przeciwko mieniu (kradzież, dewastacja).

Nasi pracownicy potrafią skutecznie reagować na akty wandalizmu, próby kradzieży czy rozboju. Natychmiastowa reakcja pozwala zapobiegać powstawaniu znacznych szkód materialnych i skutecznie chronić osoby przebywające w obiekcie. Zabezpieczamy też obiekty i wyznaczone przestrzenie (np. parkingi czy place budów) przed wtargnięciem niepowołanych osób. Do każdego zlecenia opracowujemy dedykowany system ochrony, który uwzględnia specyfikę miejsca i oczekiwania Klienta.

 

Klasyczne meble kuchenne
Boks 3 strona główna - Ochrona obiektów przemysłowych i urzędów

Ochrona przedsiębiorstw, biur i urzędów

Oferujemy skuteczną ochronę obiektów, takich jak magazyny, place budowy, fabryki czy biura. Usługę poprzedzamy starannym zapoznaniem się ze specyfiką funkcjonowania chronionego obszaru lub budynku. W każdym przypadku punktem wyjścia naszych działań jest analiza potencjalnych zagrożeń. Bierzemy pod uwagę położenie chronionego obiektu, działające w nim systemy zabezpieczeń (np. monitoring wizyjny, system kontroli dostępu, system przeciwpożarowy) oraz charakter wykonywanej pracy czy rodzaj prowadzonej produkcji przemysłowej.

Starannie analizujemy też działające w danym miejscu procedury bezpieczeństwa, starając się określić ich mocne i słabe strony. Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu i po konsultacjach z Klientem ustalamy plan ochrony. Uwzględnia on wiele różnych scenariuszy, które zawierają opisy działań i kolejność ich wykonania w przypadku zaistnienia konkretnego zagrożenia.

 

Systemy zabezpieczeń

Monitoring systemów alarmowych polega na bieżącym śledzeniu sygnałów napływających do centrum monitoringu z różnego typu instalacji zabezpieczających (np. przeciwpożarowych, antynapadowych czy antywłamaniowych). Monitoring prowadzony jest w wybranych porach dnia lub całodobowo, zależnie od potrzeb Klienta.

W przypadku odebrania sygnału alarmowego nasz pracownik natychmiast uruchamia ustaloną z Klientem procedurę. Standardowy scenariusz reakcji rozpoczyna się od zawiadomienia wyznaczonej przez Klienta osoby o zaistnieniu sytuacji zagrożenia i wysłaniu ekipy interwencyjnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia nasi pracownicy podejmują działania stosowne do okoliczności, np. zatrzymują intruzów, wzywają policję, pogotowie czy straż pożarną.

Boks 4 strona główna - Monitoring systemów alarmowych
Boks 5 strona główna - Ochrona imprez masowych

Ochrona koncertów i eventów

Obowiązki organizatorów imprez masowych zostały określone ustawowo. Jednym z najważniejszych jest zapewnienie odpowiedniej ochrony uczestnikom różnego rodzaju wydarzeń o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym oraz polegającym na publicznym oglądaniu transmisji telewizyjnych (np. bardzo popularne transmisje meczów piłkarskich organizowane w przestrzeni publicznej). Ustawa określa minimalną liczbę pracowników ochrony. Jest ona zależna od planowanej liczby uczestników wydarzenia.

 

GRUPA OCHRONY PARTNER oferuje ochronę imprez masowych, do której oddelegowuje odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych pracowników. Podejmujemy się też zabezpieczenia imprez masowych podwyższonego ryzyka, w trakcie których wysoce prawdopodobne jest wystąpienie aktów agresji i przemocy. Zajmujemy się też ochroną osobistą sportowców, gwiazd kina czy estrady, a także inne osób, które oczekują gwarancji nietykalności.