Boks 1 strona główna - GRUPA OCHRONY PARTNER

Agencja ochrony w Kielcach

AGENCJA OCHRONY PARTNER istnieje od 2012 r. Oferujemy usługi związane z ochroną fizyczną osób i mienia w oparciu o licencję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Obszarem naszego działania są Kielce i woj. świętokrzyskie.

Zatrudniamy doskonale wyszkolonych i posiadających duże doświadczenie pracowników. Usługi ochrony wykonujemy profesjonalnie i z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem łączności i skutecznymi środkami przymusu bezpośredniego. Nasi pracownicy świadczą usługi w firmowych uniformach, w garniturach lub innej odzieży – stosownie do okoliczności i rodzaju wykonywanych zadań.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa konkretnym osobom, chronimy różnego typu obiekty, zabezpieczamy imprezy masowe. Jakość naszych usług doceniło dziesiątki Partnerów – firm, instytucji publicznych, urzędów i Klientów indywidualnych. W 2016 r. otrzymaliśmy certyfikat Firma Godna Zaufania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Grupa Ochrony PARTNER

Ochrona fizyczna 

Ochrona fizyczna osób i mienia polega na obecności pracowników ochrony w określonym obiekcie lub na zabezpieczanym obszarze. Odpowiednio przeszkoleni, umundurowani i wyposażeni ochroniarze mają za zadanie zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom przeciwko życiu i zdrowiu ludzi oraz przeciwko mieniu (kradzież, dewastacja).

Nasi pracownicy potrafią skutecznie reagować na akty wandalizmu, próby kradzieży czy rozboju. Natychmiastowa reakcja pozwala zapobiegać powstawaniu znacznych szkód materialnych i skutecznie chronić osoby przebywające w obiekcie. Zabezpieczamy też obiekty i wyznaczone przestrzenie (np. parkingi czy place budów) przed wtargnięciem niepowołanych osób. Do każdego zlecenia opracowujemy dedykowany system ochrony, który uwzględnia specyfikę miejsca i oczekiwania Klienta.

 

Klasyczne meble kuchenne
Boks 3 strona główna - Ochrona obiektów przemysłowych i urzędów

Ochrona przedsiębiorstw, biur i urzędów

Oferujemy skuteczną ochronę obiektów, takich jak magazyny, place budowy, fabryki czy biura. Usługę poprzedzamy starannym zapoznaniem się ze specyfiką funkcjonowania chronionego obszaru lub budynku. W każdym przypadku punktem wyjścia naszych działań jest analiza potencjalnych zagrożeń. Bierzemy pod uwagę położenie chronionego obiektu, działające w nim systemy zabezpieczeń (np. monitoring wizyjny, system kontroli dostępu, system przeciwpożarowy) oraz charakter wykonywanej pracy czy rodzaj prowadzonej produkcji przemysłowej.

Starannie analizujemy też działające w danym miejscu procedury bezpieczeństwa, starając się określić ich mocne i słabe strony. Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu i po konsultacjach z Klientem ustalamy plan ochrony. Uwzględnia on wiele różnych scenariuszy, które zawierają opisy działań i kolejność ich wykonania w przypadku zaistnienia konkretnego zagrożenia.

 

Systemy zabezpieczeń

Monitoring systemów alarmowych polega na bieżącym śledzeniu sygnałów napływających do centrum monitoringu z różnego typu instalacji zabezpieczających (np. przeciwpożarowych, antynapadowych czy antywłamaniowych). Monitoring prowadzony jest w wybranych porach dnia lub całodobowo, zależnie od potrzeb Klienta.

W przypadku odebrania sygnału alarmowego nasz pracownik natychmiast uruchamia ustaloną z Klientem procedurę. Standardowy scenariusz reakcji rozpoczyna się od zawiadomienia wyznaczonej przez Klienta osoby o zaistnieniu sytuacji zagrożenia i wysłaniu ekipy interwencyjnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia nasi pracownicy podejmują działania stosowne do okoliczności, np. zatrzymują intruzów, wzywają policję, pogotowie czy straż pożarną.

Boks 4 strona główna - Monitoring systemów alarmowych
Boks 5 strona główna - Ochrona imprez masowych

Ochrona koncertów i eventów

Obowiązki organizatorów imprez masowych zostały określone ustawowo. Jednym z najważniejszych jest zapewnienie odpowiedniej ochrony uczestnikom różnego rodzaju wydarzeń o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym oraz polegającym na publicznym oglądaniu transmisji telewizyjnych (np. bardzo popularne transmisje meczów piłkarskich organizowane w przestrzeni publicznej). Ustawa określa minimalną liczbę pracowników ochrony. Jest ona zależna od planowanej liczby uczestników wydarzenia.

 

GRUPA OCHRONY PARTNER oferuje ochronę imprez masowych, do której oddelegowuje odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych pracowników. Podejmujemy się też zabezpieczenia imprez masowych podwyższonego ryzyka, w trakcie których wysoce prawdopodobne jest wystąpienie aktów agresji i przemocy. Zajmujemy się też ochroną osobistą sportowców, gwiazd kina czy estrady, a także inne osób, które oczekują gwarancji nietykalności.