Ochrona na imprezach masowych. Co warto wiedzieć?

Organizacja imprez masowych to czasochłonne i skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. Przed osobą odpowiedzialną za to zadanie stoi wiele wyzwań: począwszy od znalezienia idealnego miejsca, poprzez przygotowanie różnorodnych atrakcji, a kończąc na zadbaniu o bezpieczeństwo wszystkich ludzi, którzy biorą w niej udział. Dzisiaj skupimy się właśnie na tej ostatniej kwestii. Podpowiadamy, jak zapewnić należytą ochronę podczas dużego eventu. Zachęcamy do uważnej lektury.

Kiedy mówimy o imprezie masowej?

Ustawa z dn. 20 marca 2009 roku mówi jasno, że imprezą masową są wszelkie wydarzenia o charakterze rozrywkowym lub sportowym. O kwalifikacji wydarzenia jako masowego decyduje zarówno miejsce, w którym jest ono organizowane, jak również przewidywana liczba uczestników. Dla przykładu: odbywające się w halach mecze są eventem  masowym wtedy, kiedy zgromadzą co najmniej 300 osób. W przypadku imprez na świeżym powietrzu wartość ta wzrasta i wynosi minimum 1000 osób.

Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy powinna dokładnie sprawdzić, czy nie jest ona kwalifikowana jako masowa. Jeżeli tak, musi postarać się o stosowne pozwolenia na jej przygotowanie. Dodatkowo w jej obowiązku jest zapewnienie należytej ochrony, ponieważ to właśnie ona odpowiada za bezpieczeństwo bawiących się na imprezie ludzi.

Jak zapewnić bezpieczeństwo na imprezie masowej?

Każda zgłoszona odpowiednim organom impreza masowa, powinna posiadać właściwie przygotowany plan zabezpieczenia. Dodatkowo muszą się na niej znaleźć nie tylko pracownicy ochrony, ale również sanitariusze. Należy także pamiętać, że w obowiązku organizatora jest zapewnienie zaplecza sanitarno-higienicznego.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie eventu powinna również zgłosić się do agencji ochrony, która wesprze ją we właściwym zabezpieczeniu imprezy. Warto mieć na uwadze, aby wybrać firmę, w której szeregach pracują wyszkoleni ochroniarze odznaczający się doświadczeniem w tego typu pracy.

Ochroniarze w trakcie eventu mają prawo legitymować biorące w nim  udział osoby oraz odpowiadają za kontrolę biletów czy przeprowadzanie rewizji osobistej. W interesie organizatora jest więc wyposażenie ich w identyfikatory, które ci powinni nosić w widocznym miejscu – najlepiej na szyi.

Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej to jeden z czynników, który wpływa na jej sukces. Mając to na uwadze, warto nie pomijać tej kwestii i poświęcić przygotowaniom nieco więcej uwagi.