Na czym polega zadanie ochrony imprez masowych?

Ochrona imprez masowych jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dużych, licznych zgromadzeń. Od koncertów, festiwali i meczów po wiece polityczne, wydarzenia te wymagają dedykowanego zespołu pracowników oraz sprawnie zorganizowanych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

Odpowiedzialność ochrony imprez masowych

Zadaniem ochrony imprez masowych jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo samych uczestników. Pracownicy ochrony są także odpowiedzialni za personel i mienie organizatora, jak również za przestrzeganie przez uczestników regulaminu imprezy.

Utrzymanie porządku obejmuje między innymi kontrolę osób wchodzących, zatrzymywanie i przekazywanie policji osób, zachowujących się niebezpiecznie, agresywnie lub dopuszczających się czynów zabronionych oraz odmawianie wstępu na imprezę masową osobom, które posiadają tzw. zakaz stadionowy. Pracownicy ochrony kontrolują również dostęp do wyznaczonych stref oraz są przeszkoleni w zakresie reagowania na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, np. ewakuacja uczestników czy współpraca ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.

Zapewnienie ochrony imprezy masowej

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom imprezy masowej, podejmowane są różne działania, w zależności od wymagań organizatora. Ochrona może obejmować ustawienie wykrywacza metalu przy wejściach i wyjściach, kontrole bagażu uczestników, dodatkowy monitoring cyfrowy na terenie imprezy czy większa liczba pracowników, których obecność będzie dobrze widoczna. Możliwe jest także nadzorowanie imprezy z użyciem specjalnego drona, aby monitorować teren dookoła wydarzenia i zapobiegać nieprzepisowemu wejściu. Pracownicy ochrony imprez masowych są specjalnie szkoleni z technik kontroli tłumów, reagowania w sytuacjach kryzysowych i zapewniania przestrzegania przez uczestników imprezy przepisów i regulaminów.