Jakie uprawnienia posiadają pracownicy ochrony?

Często pojawiającym się pytaniem jest co właściwie wolno ochroniarzowi. Nie jest on policjantem, jednak nie jest też jedynie stróżem, w pewien sposób ma za zadanie chronić mienie lub konkretne osoby. W związku z tym kluczowe są uprawnienia, jakie w tej kwestii posiada. Status prawny ochroniarza wydawał się bardzo niejasny, jednak został odpowiednio usystematyzowany przez ustawę o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 roku. Wśród pracowników ochrony wyróżnia się tych kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych. Ci pierwsi muszą być wpisani na specjalną listę, na które znajdują się pracownicy kwalifikowani ochrony fizycznej lub kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego. Zależnie od tego, w jakiej grupie się znajdują, mają inne uprawnienia.


Co wiemy o uprawnieniach ochroniarzy?

W przypadku ochroniarzy niekwalifikowanych nie ma mowy o możliwości stosowania metod przymusu bezpośredniego. Taki ochroniarz może mieć przy sobie w czasie pracy gaz pieprzowy, jednak aby go wykorzystać, musi zachodzić sytuacja samoobrony. Zdecydowanie większe uprawnienia mają ochroniarze kwalifikowani. Takie osoby są często zatrudniane przez agencje ochrony osób i mienia. Głównie dlatego, że mają możliwość dokonywania szerszych działań.

Zgodnie z ustawą ochroniarz ma prawo do wylegitymowania osoby, która znajduje się na ternie chronionym i oceny czy może się ona tam znajdować. Kolejnym prawem jest możliwość wezwania osoby niepożądanej do opuszczenia terenu, jak również może to mieć miejsce w przypadku osób, które zakłócają porządek. Pracownik ochrony może również zatrzymywać osoby, które stwarzają zagrożenie dla innych lub dla mienia, jednak ma obowiązek niezwłocznego przekazania ich policji. Ochroniarze kwalifikowani mają możliwość zastosowania metod przymusu bezpośredniego – kajdanki, paralizator, jeśli dochodzi do zagrożenia dóbr, które ochraniają, lub jeśli odpierają atak. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zastosowania przez pracowników ochrony kwalifikowanej broni palnej.


Granice pracy ochroniarza

Ochroniarze muszą przejść odpowiednie szkolenie, ukończyć szkołę. Każdy z nich powinien dokładnie znać uprawnienia, jakimi dysponuje. Możliwość użycia broni palnej wiąże się z koniecznością posiadania pozwolenia na jej posiadanie, a w tym celu przeprowadzane są testy psychologiczne. Mimo iż cześć uprawnień budzi kontrowersje, to są one zarezerwowane jedynie dla sytuacji skrajnych.