Jakie uprawnienia posiada pracownik ochrony?

Ochroniarzy widujemy praktycznie codziennie – można ich spotkać w centrach handlowych, bankach, galeriach, coraz częściej na uczelniach i w szkołach. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale można ich podzielić na dwie grupy – pracowników niekwalifikowanych i kwalifikowanych, czyli wpisanych na specjalną listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Ochroniarze posiadają szereg uprawnień, które umożliwiają im efektywnie ochraniać osoby i ich mienie. Jakie są ich uprawnienia?

Podstawa prawna działania agencji ochrony

Nadrzędną odpowiedzialnością ochroniarza jest zabezpieczenie mienia powierzonego mu obiektu. Podstawą działania kwalifikowanego pracownika ochrony jest ustawa o ochronie osób i mienia z 1997 roku – tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1099. Dokument ten zawiera dokładne wyszczególnienie wszystkich praw, ale również obowiązków pracowników ochrony. Przekroczenie posiadanych uprawnień skutkuje odpowiedzialnością karną, z pozbawianiem wolności włącznie.

Uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony

Jednym z obowiązków pracowników agencji ochrony jest noszenie przy sobie legitymacji, którą ochroniarz w określonych sytuacjach ma obowiązek okazać. Należy jednak pamiętać, że kwestia legitymowania działa w dwie strony.  W obrębie chronionego terenu lub budynku ochroniarz kwalifikowany ma prawo zażądać od osób cywilnych dokumentu tożsamości w celu ustalenia, czy mają prawo przebywać w danym miejscu. Stwarzanie zagrożenia życia i zdrowia jest podstawą do zatrzymania agresorów i przekazania ich w ręce policji. W przypadku odpierania ataku dozwolone jest stosowanie środków przymusu bezpośredniego, czyli kajdanek, pałki służbowej, gazu pieprzowego i paralizatora. W szczególnych wypadkach ochrona może użyć broni palnej. Pracownik niekwalifikowany nie ma prawa użyć przymusu bezpośredniego, jednak w sytuacji samoobrony może zastosować gaz pieprzowy.