Jak działają patrole interwencyjne?

Patrol interwencyjny to przynajmniej dwuosobowa grupa pracowników ochrony przeszkolonych w posługiwaniu się bronią palną. Grupa ta rusza do akcji, kiedy z systemu alarmowego albo od innych pracowników ochrony otrzyma informację o sytuacji zagrażającej mieniu lub życiu. Do interwencji patrolu może więc dojść w przypadku takich zdarzeń, jak włamanie, kradzież, napad, zamach czy wandalizm.

Patrole zajmują się również prewencją poprzez patrolowanie wyznaczonego obszaru oraz asystowanie przy prowadzonych na nim działaniach. Stoją na straży bezpieczeństwa różnorodnych obiektów: prywatnych posesji, osiedli mieszkaniowych, firmowych siedzib, magazynów i fabryk, galerii i muzeów. Mogą być również zatrudniane do zabezpieczenia imprez masowych.

Patrole interwencyjne a polskie prawo

Podstawami prawnymi do działania patroli interwencyjnych w naszym kraju są:

  • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku, mówiąca o ochronie osób i mienia (art. 39 ust. 2; Dz. U. Z 2005 r. nr 145, poz, 1221 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku, w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji ( Dz.U. nr 245, poz. 1462) oraz z dnia 11 grudnia 2013 roku, zmieniające wspomniane uprzednio rozporządzenie ( Dz.U. 2013, poz. 1714).

Zgodnie z powyższymi zapisami, patrol interwencyjny może posiadać pistolety oraz rewolwery o kalibrze od 6 do12 mm, w tym również pistolety maszynowe o takim kalibrze, karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm, strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagominarowym 12 oraz paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA. Patrol interwencyjny ma prawo do zastosowania środków przymusu bezpośredniego: użycia siły fizycznej, obezwładniania pałką służbową lub paralizatorem, skucia kajdankami, strzelania z broni palnej.