Gdzie jest obowiązek stosowania DSO?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych aspektów ochrony osób i mienia w budynkach. Aby zapewnić skuteczną ewakuację w razie zagrożenia pożarowego, nie wystarczy tylko zainstalować systemu sygnalizacji pożaru i gaśnic. Niezbędne jest także zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, czyli DSO. Czym jest DSO i w jakich budynkach należy go stosować? 

W jakich budynkach należy stosować DSO?

Obowiązek stosowania DSO został uregulowany prawnie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym rozporządzeniem, DSO jest wymagany w następujących rodzajach budynków:

  • budynki handlowe i wystawowe (jednokondygnacyjne o powierzchni powyżej 8000 m2 i wielokondygnacyjne o powierzchni powyżej 5000 m2),
  • kina i teatry (w których liczba miejsc przekracza 600),
  • dworce i porty (na których może przebywać więcej niż 500 osób),
  • stacje metra, stacje kolei podziemnych,
  • budynki zamieszkania zbiorowego (w których liczba miejsc noclegowych przekracza 200),
  • sale widowiskowe i sportowe (liczba miejsc musi przekraczać 1500),
  • szpitale i sanatoria (w których liczba łóżek przekracza 200),
  • wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej.

W tych budynkach należy zapewnić odpowiednią ilość sygnalizatorów dźwiękowych, tak aby sygnał ostrzegawczy był słyszalny we wszystkich pomieszczeniach i na wszystkich drogach ewakuacyjnych. Należy także zadbać o prawidłowe ustawienie i konserwację systemu, a także o przeszkolenie personelu obsługującego system.

Jeśli szukasz profesjonalnej i sprawdzonej firmy, która zajmuje się instalacją i obsługą DSO, zapraszamy do skorzystania z oferty Agencji Ochrony Partner, oferującej kompleksowe usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Kielcach. Zajmujemy się między innymi monitoringiem systemów alarmowych, ochroną osób i mienia oraz doradztwem w zakresie bezpieczeństwa.