Czym jest przymus bezpośredni i kiedy może być zastosowany?

Czasami zdarza się tak, że zachowanie albo stan pacjenta placówki medycznej zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu pracowników, innych osób albo samego pacjenta. W takim przypadku personel powinien ocenić, czy sytuacja jest na tyle poważna, aby zastosować środki przymusu bezpośredniego. Jednak to nie jedyna sytuacja, w której może być zastosowany. Policja jest kolejną jednostką uprawnioną do takich działań w razie konieczności. Środki przymusu bezpośredniego mogą być zastosowane również przez ochroniarzy. Kiedy i w jaki sposób mogą je wykorzystywać?

W jakich sytuacjach może być zastosowany przymus bezpośredni?

Najważniejszą zasadą dotyczącą możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego jest ta, że ochroniarz może go zastosować wyłącznie podczas wykonywanej pracy, na przykład podczas ochrony imprez masowych czy obiektów biurowych. Przymus bezpośredni powinien być zastosowany przede wszystkim wobec osoby, która dopuszcza się zamachu na życie, zdrowie albo wolność chronionej osoby lub mienia, albo samego pracownika ochrony.

Jest to konieczne również, jeżeli osoba zachowuje się w taki sposób, który może doprowadzić do wyżej wymienionych zagrożeń. Przymus bezpośredni może być zastosowany też w celu powstrzymania czynności, które naruszają bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Ostatnią sytuacją jest ta, w której ochroniarz musi wyegzekwować określone zachowanie, którego wykonania adresat odmawia.

Czym są środki przymusu bezpośredniego?

O środkach przymusu bezpośredniego, które mogą być zastosowane przez pracowników zajmujących się ochroną fizyczną osób i mienia stanowi ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Są to przede wszystkim pasy obezwładniające, kaftany bezpieczeństwa czy pociski niepenetracyjne. Do środków przymusu bezpośredniego zaliczamy również siłę fizyczną, na przykład obezwładnienie czy miotacze gazu i kajdanki.

Należy jednak podkreślić, że pracownik ochrony musi dobrać środek odpowiednio do występującego zagrożenia. Co więcej, obowiązkiem ochroniarza jest sięganie w pierwszej kolejności po takie środki, które wyrządzą jak najmniej szkód osobom trzecim. Czasami również może zdarzyć się tak, że konieczne będzie zastosowanie kilku rodzajów środków przymusu bezpośredniego jednocześnie.