Bezpośrednia ochrona fizyczna – jakie elementy obejmuje? 

Ochrona osób i mienia bywa w dzisiejszych czasach niezbędnym elementem odpowiedniego zabezpieczenia wielu miejsc, takich jak: siedziby firm, banki, osiedla mieszkaniowe, parkingi, sklepy, centra handlowe, obiekty przemysłowe, magazyny, imprezy masowe czy prywatne domy. Pracownicy ochrony fizycznej są potocznie nazywani ochroniarzami, a ich praca polega na ochranianiu mienia (mogą to być wyjątkowo wartościowe lub niebezpieczne przedmioty) albo osób. Do zadań wynajętych ochroniarzy należy chronienie określonego mienia lub terenu przed wtargnięciem niepowołanych do tego osób albo ludzi, którzy mogliby zakłócać porządek.

Dzięki zatrudnieniu pracowników ochrony fizycznej można skutecznie chronić dany obiekt i mienie przed próbami włamań, kradzieży, dewastacji, a także aktami wandalizmu. Ochroniarze mogą również skutecznie przeciwdziałać różnym przestępstwom, do których mogłoby dojść na chronionym obszarze oraz zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom np. pożarom czy awariom. 

Czym dokładnie jest bezpośrednia ochrona fizyczna?


Bezpośrednia ochrona fizyczna to nazwa określająca pracę wykonywaną przez ochroniarza osobiście oraz przez zastosowanie specjalnych zabezpieczeń technicznych, takich jak np. elektroniczne urządzenia alarmowe i monitorujące. Dzięki takiemu rozwiązaniu chronione mienie, teren albo osoby są stale zabezpieczane przez permanentną obecność pracowników agencji ochrony. Ochroniarze mogą bowiem w każdej chwili ustalić uprawnienia osób trzecich znajdujących się na zabezpieczanym przez nich terenie lub w pobliżu chronionego mienia czy osób do przebywania w danej okolicy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą też interweniować i doprowadzić do ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla chronionych osób albo mienia. Pomimo postępu technologicznego wciąż najskuteczniejszą formą ochrony jest fizyczna ochrona osób i mienia. Ochroniarze pracujący w agencjach ochrony są sprawni fizycznie i znają wiele skutecznych technik samoobrony. Są także wyposażeni w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu mogą skutecznie i sprawnie zażegnać każdy kryzys. Stała obecność gotowych do podjęcia interwencji ochroniarzy sprawia, że chronione obiekty są najlepiej zabezpieczane, ponieważ potencjalni przestępcy są odstraszani.

Jakie elementy składają się na bezpośrednią ochronę fizyczną?

Bezpośrednia ochrona fizyczna polega na ciągłej obecności pracowników ochrony na terenie chronionego obiektu bądź w pobliżu chronionych osób. Zatrudnieni ochroniarze non-stop czuwają nad bezpieczeństwem chronionych obiektów. W zakresie ich obowiązków znajduje się między innymi: ustalanie tożsamości osób przez legitymowanie ich, ujmowanie osób, które stwarzają zagrożenie dla chronionych osób lub mienia, a także stosowanie w razie potrzeby środków przymusu bezpośredniego, czyli np. siły fizycznej, kajdanek, pałek obronnych, broni gazowej czy ręcznych miotaczy gazów. 

Grupa Ochrony PARTNER oferuje swoim klientom dwa modele świadczonej ochrony fizycznej: stacjonarny i doraźny. W zależności od zapotrzebowania nasi pracownicy mogą być stale obecni w ochranianym obiekcie, pilnując bezpieczeństwa znajdującego się w nim mienia albo osób, albo mogą pojawiać się w nim tylko w ustalonych godzinach lub dniach tygodnia. Mogą także przyjeżdżać na miejsce tylko wtedy, gdy zostaną wezwani po wystąpieniu niepokojących zdarzeń takich jak: uruchomienie alarmu czy próba włamania.